Światowy Szczyt Cyfrowy – IGF ONZ 2021

W dniach 6-10 grudnia 2021r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się 16. Światowy Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021.

IGF to ogólnoświatowa, coroczna inicjatywa ONZ, której celem jest inicjowanie i ułatwianie globalnej dyskusji o rozwoju przestrzeni cyfrowej oraz o najbardziej aktualnych kwestiach związanych z jej funkcjonowaniem. Organizatorzy przewidują obecność kilku tysięcy gości z całego świata, w tym ministrów i szefów organizacji międzynarodowych, przedstawicieli biznesu, działaczy organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, teoretyków i praktyków.

Założeniem wydarzenia jest, aby tegoroczny Szczyt Cyfrowy ONZ był ważną inicjatywą dla młodych ludzi z całego świata, którzy w znacznej mierze tworzą globalne środowisko internetoweJednym z wydarzeń towarzyszących IGF 2021 będzie Młodzieżowy Szczyt IGF – Youth IGF Summit. To idealna okazja dla młodych ludzi, aby porozmawiać, w międzynarodowym gronie, na temat przyszłości przestrzeni cyfrowej.

Udział w Szczycie stacjonarnie lub on-line jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować poprzez stronę:   http://www.igf2021.pl/.

Konkurs realizowany jest przez Uniwersytet Zielonogórski przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Środki umożliwią w najbliższym czasie realizację własnej idei i rozwoju osobistego.

Jak się zgłosić?

W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Dziale Spraw Studenckich (Al. Wojska Polskiego 69, pokój 401R) wniosek zawierający następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1a-1d do niniejszego Regulaminu) podpisane przez opiekuna koła naukowego i przewodniczącego koła naukowego;
  2. podpisane przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego umowy o przeniesieniu i podziale praw autorskich i praw własności przemysłowej (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
  3. podpisaną przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego informację o zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami realizacji projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).