Masz pomysł na innowacyjny projekt? My mamy na to pieniądze

Zgłoś swoje koło naukowe, działające przy Uniwersytecie Zielonogórskim, do konkursu na najlepsze projekty o potencjale komercyjnym.

0  PLN
Budżet konkursu w 2021 roku

Termin składania
wniosków

0

września
2021

„Klakson – Impuls do Innowacji” jest konkursem na najlepsze innowacyjne projekty. Konkurs skierowany jest do studentów zrzeszonych, w działających na Uniwersytecie Zielonogórskim, kołach naukowych. Wsparcie finansowe uzyskają projekty o dużym potencjale komercjalizacyjnym z zakresu: zielonych innowacji, zdrowia i jakości życia, technologii przemysłowych, usług, ICT, oraz innych.

W efekcie wsparcia powstaną innowacyjne rozwiązania i wynalazki. Dodatkowo konkurs umożliwia młodym ludziom wzbogacenie studiowania o aspekt przedsiębiorczości oraz zdobycia praktycznego doświadczenia, które może zaprocentować w dalszym życiu.

Konkurs realizowany jest przez Uniwersytet Zielonogórski przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Środki umożliwią w najbliższym czasie realizację własnej idei i rozwoju osobistego.

Często zadawane pytania

Do konkursu mogą przystąpić koła naukowe działające na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Jedno koło naukowe może złożyć jeden wniosek.

Wysokość dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 42.300 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych).

W celu przystąpienia do konkursu, opiekun koła naukowego powinien złożyć w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ (budynek A-0), pokój 03f wniosek zawierający następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami (Załączniki nr 1a-1d do niniejszego Regulaminu) podpisane przez opiekuna koła naukowego i przewodniczącego koła naukowego;
  2. podpisane przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego umowy o przeniesieniu i podziale praw autorskich i praw własności przemysłowej (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);
  3. podpisaną przez wszystkich studentów zaangażowanych w realizację projektu oraz opiekuna koła naukowego informację o zapoznaniu się ze szczegółowymi zasadami realizacji projektu (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).
Termin zakończenia naboru wniosków: 22 września 2021 r.

Termin ogłoszenia wyników: 30 września 2021 r.

Organizatorem konkursu jest
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego

CPiTT jest międzywydziałową jednostką w strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego realizującą komercjalizację wyników badań, prac badawczo rozwojowych oraz innowacyjnych wynalazków. Centrum szczególną wagę przekłada na wsparcie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, aktywne uczestniczenie w pomocy na rzecz transferu nowoczesnych technologii, a także w działania kooperacyjne pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i jednostkami użyteczności publicznej, sektorem przemysłowym i stowarzyszeniami okołobiznesowymi w zakresie wymiany informacji i praktyk.

CPiTT jest jednym z członków Konsorcjum Enterprise Europ Network West Poland, działającym pod patronatem największej organizacji na świecie zajmującą się wsparciem transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami z regionu a rynkiem globalnym – Enterprise Europe Network.

Szeroka sieć kontaktów i powiązań, pozwala CPiTT na realizację wielu przedsięwzięć w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz przedsiębiorczości naukowców i studentów.